Jak opravit připojení Wi-Fi, které stále klesá na vašem Samsung Galaxy A8 2019 (snadné kroky)

Jeden z nejrozšířenějších problémů, které se v smartphonech nevyhnutelně vyskytuje, je pokles síťových připojení. Přečtěte si informace o tom, co způsobuje vznik tohoto problému, a také se můžete odvolávat na zvýrazněné řešení, pokud někdy potřebujete nějaké další vstupy při řešení problému. Tato řešení jsou použitelná zejména pro telefon Samsung Galaxy A8 2018, ale mohou být také využity při odstraňování problémů s přerušovaným připojením Wi-Fi na jiných zařízeních Android a Samsung Galaxy.

V případě majitelů smartphonů, kteří našli naši stránku při hledání řešení, zkuste zjistit, zda je váš telefon jedním z podporovaných zařízení. Pokud ano, přejděte na stránku pro odstraňování problémů s tímto zařízením, projděte jej a najděte problémy, které jsou podobné vašemu, a neváhejte a použijte naše řešení a řešení. Pokud však pořád potřebujete naši pomoc, vyplňte dotazník o problémech s Androidem a klikněte na tlačítko Odeslat a kontaktujte nás.

Jak opravit váš Galaxy A8 2018 s problémy s WiFi

Občasné připojení k síti Wi-Fi se obvykle vyskytuje, když vaše zařízení získává slabý signál z bezdrátové sítě, jako kdyby to bylo daleko od bezdrátového směrovače nebo modemu. Čím větší je vzdálenost mezi přístrojem a síťovým zařízením, tím více bude vaše připojení k síti Wi-Fi nestabilní. Takže kdykoli zažijete Wi-Fi kapky nebo přerušované internetové připojení přes Wi-Fi, ujistěte se, že vaše zařízení je v uvedeném rozsahu od bezdrátového směrovače a že má silnou sílu signálu. Kromě vzdálenosti mohou softwarové chyby způsobit stejný problém. To se obvykle vyskytuje po chybné instalaci aktualizace v telefonu. Další možné příčiny zahrnují poškozené součásti v telefonu, jako když se některá ze síťových komponent vypustí a potřebuje nějakou opravu. Stručně řečeno, můžete se zabývat problémem se softwarem, ne-li v telefonu poškozen hardware. Pokud je problém přičítán chybám a závadám softwaru, můžete tyto řešení použít jako možná řešení:

První řešení: Restartujte bezdrátový směrovač / modem.

Restartování modemu nebo bezdrátového směrovače je často zapotřebí kdykoli dojde k náhlé situaci v síti. Pomáhá eliminovat chyby a systémové chyby, které způsobují, že síť se stává nestabilní nebo vůbec nefunguje. Obnovuje také systémové funkce modemu nebo bezdrátového směrovače pro lepší a optimalizovaný výkon. A tak je to tak:

 1. Stiskněte tlačítko napájení na modemu nebo bezdrátovém směrovači, dokud nezhasne všechna kontrolka.
 2. Odpojte adaptér A / C ze zdroje napájení a ponechte ho tak asi 30 sekund až 1 minutu. Je to jako dát síťovému zařízení malou přestávku.
 3. Po uplynutí této doby jej připojte zpět do zdroje napájení.
 4. Poté stiskněte tlačítko Napájení, abyste jej znovu zapnuli.
 5. Počkejte, až se všechny světelné indikátory stanou stabilní.

Zkontrolujte připojení k Internetu a zjistěte, zda problém vyřeší. Pokud tomu tak není, přejděte k dalšímu řešení.

Druhé řešení: Restartujte telefon (soft reset).

Uskutečnění měkkého resetu nebo restartování telefonu může být také klíčem k vyřešení problému, pokud je přičítán drobným chybám a závadám v softwaru. Také vám pomůže vyčistit určitý prostor vnitřní paměti telefonu pro lepší a rychlejší výkon. Pokud jste tak ještě neučinili, postupujte podle následujících pokynů a proveďte tak jemný reset na zařízení Samsung Galaxy A8 2018:

 • Stiskněte současně tlačítko Power a tlačítko snížení hlasitosti současně asi 10 sekund nebo dokud se vaše zařízení nerestartuje.

Případně můžete provést obvyklý postup restartu pomocí těchto kroků:

 1. Stiskněte tlačítko Napájení na několik sekund nebo dokud se telefon nevypne.
 2. Potom po 30 sekundách znovu stiskněte telefonní tlačítko a telefon znovu zapnete.

Měkký reset nebo restartování je nejjednodušším efektivním řešením různých typů problémů se zařízeními, aniž by to ovlivnilo vaše data uložená ve vnitřní paměti, takže nic neztratíte.

Třetí řešení: Odpojte od sítě Wi-Fi a znovu připojte.

Jednoduché a přesto efektivní řešení, které používají mnozí lidé při řešení náhodných problémů s připojením k síti na svých smartphonech, je trik Wi-Fi zapnutí a vypnutí. Pokud chcete v této metodě zkusit své štěstí, postupujte takto:

 1. Otevřete nabídku Apps nebo hlavní nabídku.
 2. Klepněte na Nastavení .
 3. Klepněte na Připojení .
 4. Klepněte na Wi-Fi.
 5. Klepnutím na přepínač Wi-Fi krátce vypněte funkci.
 6. Po 30 sekundách klepnutím na přepínač opět zapnete funkci Wi-Fi.

Restartujte telefon a pokuste se zjistit, zda to pomáhá stabilizovat síťové připojení.

Čtvrté řešení: Obnovte nastavení sítě v telefonu.

Bezdrátová síť může být spuštěna některými špatnými aplikacemi, které se srazí, a pokud se tak stane, očekávejte, že vaše síťové připojení se stane nestabilním, pokud nezdaří. Vedle špatných aplikací mohou neplatná nastavení sítě v telefonu způsobovat stejné problémy se sítí. Možná oprava, kterou můžete v tomto případě zkusit, je tedy resetování síťových nastavení. Tím obnovíte nastavení sítě na výchozí hodnoty a poté můžete v zařízení odpovídajícím způsobem konfigurovat síť Wi-Fi. Postupujte takto:

 1. Klepněte na položku Nastavení v nabídce Aplikace.
 2. Přejděte na Obecné řízení a klepněte na položku Obecné správy.
 3. Přejděte na položku Obnovit a klepněte na ni .
 4. Vyberte možnost Obnovit nastavení sítě . Tímto způsobem odstraníte aktuální konfiguraci sítě a obnovíte výchozí hodnoty.
 5. Pokračujte klepnutím na položku Nastavení sítě .
 6. Poté klepněte na tlačítko Reset (Resetovat) pro potvrzení resetování síťových nastavení.

Po dokončení resetu se telefon automaticky restartuje. Pak můžete začít nastavovat bezdrátovou síť, abyste zařízení znovu připojili k Internetu.

Páté řešení: Zapomenete nebo odstraňte bezdrátovou síť v telefonu.

Je možné, že se vaše bezdrátové zařízení poškodí, a proto nepracuje správně. V takovém případě budete pravděpodobně schopni problém vyřešit odstraněním bezdrátové sítě a opětovným připojením zařízení. Je to jako připojení telefonu k bezdrátové síti, jako kdyby to bylo poprvé, takže všechno by mělo být v pořádku. Zde je to, co byste měli dělat.

 1. Klepněte na Nastavení .
 2. Přejděte do sekce Připojení .
 3. Klepněte na Wi-Fi.
 4. Vyhledejte svou síť Wi-Fi.
 5. Potom klepněte na ikonu s informacemi vedle.
 6. Chcete-li síť smazat, vyberte možnost Zapomenout nebo Zapomenout síť.
 7. Stejným způsobem můžete také odstranit všechny ostatní sítě Wi-Fi uložené ve vašem zařízení, aby se zabránilo tomu, že by některý z nich způsobil konflikt s vaší sítí Wi-Fi.

Po dokončení smazání sítí se vraťte zpět do nabídky nastavení, v případě potřeby zapněte Wi-Fi, skenujte bezdrátové sítě v dosahu a poté se znovu připojte k síti Wi-Fi.

Jiné možnosti

 • Obraťte se na svého poskytovatele síťových služeb / operátora a ověřte, zda se vyskytly neustálé výpadky, které by mohly způsobit přerušovaný problém Wi-Fi internet na vašem místě. Je-li to možné, můžete požádat poskytovatele služeb o obnovení modemu tak, aby odstranil problémy s firmwarem a také obnovil připojení k internetu.
 • Obraťte se na výrobce modemu nebo bezdrátového směrovače, pokud máte podezření, že něco není v pořádku se síťovými zařízeními, jako když se náhle samočinně restartuje, neobdrží signál nebo indikuje červené indikátory. Mohlo by to být problém s velkým firmwarem, který potřebuje pokročilejší opravu.
 • Obraťte se na technickou podporu od společnosti Samsung, která vám pomůže vyřešit problém, pokud vaše připojení k síti Wi-Fi začalo klesat po instalaci nové aktualizace softwaru ve vašem zařízení. Může to být chyba aktualizace, která vyžaduje jinou aktualizaci obsahující opravu opravy.