Jak opravit Galaxy Note8 s chybovou hláškou "Systémové uživatelské rozhraní neodpovídá" [průvodce řešením problémů]

Jednou z nejběžnějších chyb systému Android, se kterými se setkává mnoho uživatelů, je chyba "Systémový uživatel neodpovídá". Dnešní # příspěvek pro řešení potíží GalaxyNote8 řeší tento problém. Zahrnujeme také jednu ukázkovou zprávu od uživatelů, kteří se s ní setkávají. Doufáme, že naše návrhy budou užitečné.

Předtím, než začneme, chceme vám připomenout, že pokud hledáte řešení vašeho #Androidového problému, můžete nás kontaktovat pomocí odkazu uvedeného v dolní části této stránky. Při popisu vašeho problému je nutné, abyste byli co nejpodrobnější, abychom mohli snadno identifikovat příslušné řešení. Pokud můžete, přiložte přesné chybové zprávy, které nám dávají nápad, kde začít. Pokud jste se před zasláním e-mailu pokoušeli o některé kroky pro řešení potíží, nezapomeňte je zmínit, abychom je mohli přeskočit v našich odpovědích.

Dnešní problém: Galaxy Note8 s chybou "System UI does not respond"

Ahoj. Mám Samsung Galaxy Note 8 problém, který mám s tím je to, že jsem mohl zemřít, když jsem byl venku nákupy, takže když jsem se dostal domů připojil můj telefon nahoru, ale nezapnul na to okamžitě jsem nechal to pryč a položil jsem na pult při nabíjení, zatímco jsem vyčistil svůj domov, po asi hodině jsem se posadil můj telefon byl účtován asi 50%, takže jsem to zapnul a po naložil všechno, ale mám systém UI neodpovídá, Nemůžu dělat nic jiného na telefonu Snažím se zavřít okno, které říká počkat nebo zavřít a funguje to, jako by to bylo blízko, ale nedělá to. Nemůžu ani vypnout. Nejsem si jistý, jestli jsem ještě dostal aktualizaci Oreo nebo ne. Nevím co dělat. - Josh Jackson

Řešení: Ahoj Josh. Jeden z nejběžnějších důvodů, proč "chyba systému reaguje na systém" neodpovídá, nastává při aktualizaci systému Android. Nevíme přesně, proč existuje spousta zařízení Android, která podstoupila tuto chybu po zdánlivě nekonvenční aktualizaci, ale je velmi pravděpodobné, že to bude způsobeno některými zvláštními okolnostmi v postižených jednotkách. Pokud se vezmou všechny stovky miliónů zařízení Android dohromady, existuje jen velmi malé procento telefonů Android, které jsou postiženy, ale stále to může být docela frustrující pro ty uživatele, kteří se s tím setkávají. V některých případech může dojít k chybě "Systémový uživatelský systém neodpovídá", a to i po instalaci aplikace nebo při aktualizaci některých nainstalovaných aplikací. Chcete-li vědět, kde je problém, musíte provést řadu kroků pro řešení potíží.

Řešení # 1: Proveďte soft reset

Někteří uživatelé hlásili, že chyba "System UI is not responding" odešla poté, co provedla nucený restart. Je to pravděpodobně proto, že chyba je spojena se službou nebo aplikací, která je aktuálně načtena v paměti RAM nebo je spuštěna na pozadí. Tím, že provedete měkké vynulování nebo vynucené restartování, budete účinně ukončovat běžící aplikace a služby, které potenciálně řeší problém. Pokud jste se ještě nepokusili provést měkký reset, postupujte takto:

 1. Stiskněte a podržte tlačítka Power + Volume Down po dobu přibližně 10 sekund nebo dokud se nezapne napájení přístroje. Poznámka: Povolte několik sekund, než se zobrazí obrazovka režimu spouštěcí údržby.
 2. Z obrazovky Údržba režimu spuštění vyberte možnost Normální spuštění. Pomocí tlačítek pro ovládání hlasitosti můžete procházet dostupnými možnostmi a pomocí levého dolního tlačítka (pod tlačítky pro ovládání hlasitosti) vybrat. Také nechte dokončit reset až 90 sekund.

Řešení č. 2: Zkontrolujte, zda není problém s kartou microSD

Pokud by se po uskutečnění měkkého resetu nic nedělo, další dobrá věc je zjistit, zda je vaše karta microSD zodpovědná. Některá zařízení s Androidem, která se v minulosti setkala s chybou, používali kartu microSD, takže stojí za to ověřit, zda je to ve vašem případě pravdivé.

Nejprve se ujistěte, že karta microSD skutečně funguje. Pokud je to tam dlouho, je možné, že se možná zhoršilo. Nejlepší způsob, jak zajistit, že karta funguje, je přeformátování. Než tak učiníte, ujistěte se, že v něm vytvoříte zálohu souborů. Případně můžete vložit kartu microSD do jiné poznámky8, abyste zjistili, zda ji může číst bez problémů.

Některé aplikace pracující mimo kartu microSD mohou způsobit chybu "System UI does not respond". Zkuste své aplikace přesunout zpět do interního úložiště a zjistěte, zda k problému dojde. Pokud tomu tak není, znamená to, že jedna z vašich aplikací nemusí být optimalizována pro práci s kartou microSD.

Je zřejmé, že toto řešení platí pouze pro ty, kteří používají karty microSD v jejich Note8. Pokud nejste, prostě přeskočte tento krok.

Řešení # 3: Obnovení předvolby aplikace

Někdy chybí chyba "Systémový uživatelský systém neodpovídá", když aplikace nebo systém Android zjistí, že chybí kritická systémová aplikace nebo služba potřebná k provedení úkolu. Technicky nelze systémové aplikace odinstalovat, takže je nejpravděpodobnější, že jsou z nějakého důvodu jednoduše vyřazeny z provozu nebo zakázány. Pokud jste s vašimi aplikacemi a službami přecházeli předtím, než dojde k chybě "Systémové uživatelské rozhraní neodpovídá", je pravděpodobné, že jste zakázali důležitou systémovou aplikaci nebo službu. Chcete-li zajistit, aby byly všechny soubory a aplikace hlavního systému vráceny zpět do známého stavu, zvažte opětovné nastavení předvoleb aplikací na jejich výchozí hodnoty. Postupujte takto:

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na položku Aplikace.
 3. Klepněte na Další nastavení v pravém horním rohu (ikona se třemi tečkami).
 4. Klepněte na položku Obnovit předvolby aplikace.
 5. Restartujte zařízení a zkontrolujte chybu.

Řešení # 4: Sledujte v nouzovém režimu

Některé aplikace mohou způsobit problémy systému, takže další dobrá věc, kterou můžete udělat zde, je ověřit, jak vaše Note8 funguje při zakázání aplikací třetích stran. To můžete provést zavedením poznámky8 do nouzového režimu. Spuštění zařízení do bezpečného režimu:

 1. S vypnutou poznámkou8 stiskněte a podržte klávesu Napájení přes obrazovku s názvem modelu.
 2. Když se na obrazovce objeví "SAMSUNG", uvolněte vypínač.
 3. Ihned po uvolnění vypínače stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti.
 4. Pokračujte ve stisknutí tlačítka snížení hlasitosti, dokud zařízení nedokončí restart.
 5. Bezpečný režim se zobrazí v levém dolním rohu obrazovky.
 6. Pokud uvidíte nouzový režim, uvolněte tlačítko pro snížení hlasitosti.

Nezapomeňte, že v nouzovém režimu nebrání spuštění aplikací třetích stran, které jste přidali, které nejsou součástí původního balíku pro Android. Pokud se váš Note8 přepne do nouzového režimu, ale není v normálním režimu, je to jasný signál, že jedna z vašich aplikací je skutečně problematická. Chcete-li zjistit, která aplikace způsobuje problém, postupujte takto:

 1. Zavedení do bezpečného režimu.
 2. Zkontrolujte problém.
 3. Poté, co jste potvrdili, že je na vině aplikace třetí strany, můžete začít odinstalovat aplikace individuálně. Doporučujeme vám začít s nejnovějšími, které jste přidali.
 4. Po odinstalaci aplikace restartujte telefon do normálního režimu a zkontrolujte problém.
 5. Pokud vaše Note8 stále odmítá znovu zapnout, opakujte kroky 1-4.

Řešení # 5: Obnovení všech nastavení

Pokud se v tomto okamžiku stále vyskytuje chyba "Systémový uživatelský systém neodpovídá", měli byste zkusit širší způsob řešení tohoto problému tím, že budete pracovat téměř se všemi nastaveními systému Android. Někdy je jejich nastavení zpět do výchozího stavu opravuje věci. Pokud to ještě nemáte vyzkoušet, postupujte takto:

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na položku Obecné řízení.
 3. Klepněte na tlačítko Reset.
 4. Klepněte na tlačítko Obnovit nastavení.
 5. Klepněte na tlačítko RESET SETTINGS pro potvrzení.

Řešení # 6: Odhlaste se z účtu Google a přihlaste se zpět

V některých případech odhlášení z registrovaného účtu Google také opravuje chyby týkající se systému Android, jako je například chyba "Systémový uživatelský rozhraní neodpovídá". Udělat to:

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Cloud a účty.
 3. Klepněte na účty.
 4. Klepněte na Google.
 5. Vyberte účet Google, který chcete odebrat. Pokud máte na zařízení přidáno více účtů Google, začněte s prvními v seznamu.
 6. Klepněte na Další nastavení v pravém horním rohu (ikona se třemi tečkami).
 7. Klepněte na Odstranit účet.

Před odstraněním účtu z vašeho zařízení se ujistěte, že víte, jaké heslo je pro daný účet, takže při jeho pozdějším přidání nebudete mít potíže.

Řešení # 7: Unroot (volitelně)

Pokud máte poznámku root8, zkuste ji odkročit a zjistěte, zda se chyba vrátí. Pokud tomu tak není, znamená to, že používaný root software může zasahovat do systému Android.

Řešení # 8: Obnovení výchozího nastavení

Nejúčinnější řešení pro chybu systému "UI neodpovídá", o které víme, je obnovena továrně. Ve většině případů tato chyba souvisí s Androidem, takže návrat všech nastavení softwaru do jejich továrního stavu obvykle pomáhá při řešení tohoto problému. Pokud jste se ještě nepokusili obnovit tovární nastavení, postupujte takto:

 1. Vypněte zařízení.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko Zvýšení hlasitosti a klávesu Bixby, poté stiskněte a podržte tlačítko vypnutí.
 3. Po zobrazení zeleného loga Android uvolněte všechna tlačítka (zobrazí se "Instalace aktualizace systému" asi 30 - 60 sekund před zobrazením možností nabídky systému obnovení systému Android).
 4. Několikrát stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a zvýrazněte "vymazání dat / obnovení továrního nastavení".
 5. Stiskněte tlačítko Napájení pro výběr.
 6. Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti, dokud se nezvýrazní "Ano - vymazat všechna uživatelská data".
 7. Stiskněte tlačítko Napájení pro výběr a spuštění hlavního resetu.
 8. Po dokončení hlavního resetu se zvýrazní "Znovu spustit systém".
 9. Stiskněte tlačítko Napájení pro restartování zařízení.