Jak tvrdé resetování na LG V40 ThinQ

Naučte se, jak tvrdé resetování na vašem telefonu LG V40 ThinQ přichází poměrně snadno, pokud narazíte na problémy se softwarem, které se vám zdají opravit, nebo pokud chcete zjistit, zda se jedná o hardwarový problém. Hard reset nebo obnovení továrního nastavení odstraní všechny stažené aplikace, osobní data (fotografie, videa, hudbu, dokumenty atd.) A přizpůsobení uživatelům. Pokud jde o řešení problémů, je tvrdý reset obvykle poslední možností. Je to silný krok při řešení problémů a je obvykle účinný při řešení problémů, které se vyvíjejí jako systémový věk.

Předtím, než začneme, chceme vám připomenout, že pokud hledáte řešení vašeho #Androidového problému, můžete nás kontaktovat pomocí odkazu uvedeného v dolní části této stránky. Při popisu vašeho problému je nutné, abyste byli co nejpodrobnější, abychom mohli snadno identifikovat příslušné řešení. Pokud můžete, přiložte přesné chybové zprávy, které nám dávají nápad, kde začít. Pokud jste se před zasláním e-mailu pokoušeli o některé kroky pro řešení potíží, nezapomeňte je zmínit, abychom je mohli přeskočit v našich odpovědích.

Dva způsoby, jak tvrdé resetování na LG V40 ThinQ

V případě, že jste přemýšleli, existují dvě metody vymazání nebo tvrdé resetování LG V40 ThinQ. První metodou je procházení nabídky Nastavení zařízení, zatímco druhá je pomocí hardwarových tlačítek.

Jak tvrdé resetování na LG V40 ThinQ z nabídky Nastavení

 1. Vytvořte zálohu vašich osobních údajů.
 2. Na obrazovce Plocha klepněte na položku Nastavení.
 3. Klepněte na kartu Obecné.
 4. Klepněte na položku Restart a reset.
 5. Klepněte na Výchozí nastavení dat.
 6. V případě potřeby klepněte na políčko Vymazat kartu SD.
 7. Klepněte na RESET TELEFON.
 8. Klepněte na Smazat vše.
 9. Klepněte na tlačítko RESET

Jak tvrdé resetování na LG V40 ThinQ z nabídky Nastavení

Pokud má váš telefon problém a nemůžete jej normálně zapnout, je užitečné tvrdé vynulování pomocí hardwarových tlačítek. Resetování pomocí této metody vymaže všechny soubory. Pokud nemůžete předtím, než dojde k problému, vytvořit kopii vašich dat, nebudete je moci obnovit po obnovení továrního nastavení.

 1. Vytvořte zálohu vašich osobních údajů.
 2. Vypněte zařízení. Toto je důležité. Pokud ji nemůžete vypnout, nikdy nebudete moci spustit režim obnovení. Pokud nemůžete zařízení pravidelně vypínat pomocí tlačítka Napájení, počkejte, dokud nebude vybitá baterie telefonu. Poté telefon nabijte 30 minut před zavedením do režimu obnovení.
 3. Stiskněte a podržte tlačítka pro napájení a snížení hlasitosti.
 4. Jakmile se zobrazí logo LG, rychle uvolněte a znovu podržte tlačítko napájení a zároveň držte tlačítko pro snížení hlasitosti .
 5. Pokud se zobrazí zpráva "Smazat všechna data uživatelů (včetně LG a nosičů aplikací) a resetovat všechna nastavení", pomocí tlačítka snížení hlasitosti zvýrazněte možnost Ano .
 6. Stisknutím tlačítka Napájení resetujete zařízení