Jak opravit Apple iPhone XS Max, který stále ztrácí signál, síťový signál neustále klesá [Průvodce řešením problémů]

"Žádná služba, pouze SOS, Hledání ..." jsou obvyklé štítky, které se objevují na stavovém řádku iPhone, pokud se nepodaří vytvořit síťový signál. Pokud k tomu dojde, nebudete moci provádět nebo přijímat telefonní hovory, SMS / textové zprávy nebo se připojovat k Internetu prostřednictvím mobilních dat. Vzhledem k tomu, že ovlivňuje základní funkce vašeho iPhone, nalezení velmi rychlého řešení je zásadní.

Neexistuje však žádné řešení problémů souvisejících se sítí, a proto budete muset vyřešit problémy, dokud nenajdete nejúčinnější řešení. Níže jsou navrženy řešení, která se zabývají příslušnou problematikou nového telefonu iPhone XS Max. Neváhejte se obrátit na tuto příručku, kdykoli zjistíte, že je potřeba vyřešit problém se sít'ovým signálem iPhone XS Max, který se neustále spouští nebo odpojuje.

Nyní, dříve než něco jiného, ​​pokud máte s telefonem další problémy, ujistěte se, že jste upustili od naší stránky pro odstraňování problémů, protože jsme již poskytli řešení stovek problémů hlášených našimi čtenáři. Kurzy jsou, že jsme již mohli poskytnout řešení problému, který jste v současné době zkoušeli najít problémy, které jsou podobné těm na vaší stránce a neváhejte použít řešení, která jsme navrhli. Pokud nebudou fungovat nebo budete potřebovat další pomoc, vyplňte náš dotazník o problémech iPhone a klikněte na tlačítko Odeslat a kontaktujte nás.

Jak odstranit iPhone XS Max, který stále ztrácí signál?

Před odstraněním problémů ověřte svůj stav u svého operátora a ujistěte se, že není pozastaven. Někteří dopravci automaticky pozastaví účty zákazníků z různých důvodů, včetně podezření na podvodné činnosti nebo nevyrovnaných účtů po splatnosti. Ujistěte se, že to nejprve rozhodnete. Pokud se s vaším účtem nic špatně a přesto jste stále zaznamenávali signály nebo nedostal službu na vašem iPhone XS Max, pak je čas podívat se na váš iPhone software.

První řešení: Restartujte iPhone XS Max (Soft reset).

Náhodné klesání signálu obvykle způsobují náhodné síťové závady na telefonním systému. Jednoduchým řešením je soft reset nebo restart na telefonu. Kromě vyčištění nevyžádaných souborů z interní paměti měkký reset také opravuje drobné softwarové chyby v telefonu, včetně těch, které ovlivňují síťové funkce. Je to bezpečný proces, protože neovlivňuje žádné informace uložené v paměti telefonu. A tak je to tak:

 1. Stiskněte a podržte tlačítko Boční / Napájení a tlačítko Volume (Svazek) na několik sekund a pak uvolněte, když je nabídka Slide to Power Off (Vypnutí) .
 2. Přetáhněte jezdec doprava a zcela vypněte iPhone.
 3. Po uplynutí 30 sekund stiskněte znovu tlačítko Boční / Napájení, dokud neuvidíte logo Apple a poté jej uvolníte.

Alternativní metodu můžete provést také v nabídce Nastavení-> Všeobecné-> Vypnout . Tato možnost je dostupná od verze platformy iOS 11 a můžete ji použít k vypnutí zařízení iPhone z nabídky nastavení.

Druhé řešení: Aktualizace operátorů na vašem iPhone XS Max.

Aktualizace nastavení operátorů jsou aktualizací, která jste provedli od svého operátora, abyste udrželi a vylepšili konektivitu a výkon mobilní sítě iPhone. Pokud se váš iPhone může připojit k Wi-Fi internetu, zkontrolujte, zda chcete stáhnout a nainstalovat aktualizaci nastavení operátora. Zde je návod:

 1. Klepněte na položku Nastavení na domovské obrazovce.
 2. Klepněte na položku Obecné .
 3. Klepněte na položku O aplikaci .

Zůstaňte na této stránce několik sekund. Pokud je k dispozici aktualizace, zobrazí se nová obrazovka. Chcete-li aktualizovat nastavení operátora, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Stahování nastavení operátora pro svého nového operátora je nezbytné, pokud vložíte novou SIM kartu do zařízení iPhone XS Max.

Třetí řešení: Nainstalujte nejnovější aktualizaci iOS, která je k dispozici pro váš iPhone XS Max.

Aktualizace softwaru iPhone na nejnovější dostupnou verzi systému iOS může také problém vyřešit, pokud je připsána některým náhodným chybám ovlivňujících síťové funkce vašeho iPhone. Společnost Apple obvykle vydává periodické aktualizace pro systém iOS a přidává nové funkce nebo systémová vylepšení, stejně jako opravy chyb. Chcete-li manuálně zkontrolovat novou aktualizaci iOS na vašem iPhone XS Max, postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete aplikaci Nastavení .
 2. Klepněte na položku Obecné .
 3. Klepněte na Aktualizace softwaru.

Čtvrté řešení: Zkontrolujte a spravujte nastavení mobilního zařízení na vašem iPhone XS Max.

Nastavení některých nastavení mobilního telefonu v telefonu může také pomoci, jako je restartování možností mobilních dat iPhone nebo úprava výběru operátora. Takže tady můžete zkusit další:

 1. Klepněte na položku Nastavení z nabídky Domovská obrazovka.
 2. Vyberte možnost Mobilní data.

Ujistěte se, že je přepínač celulárních dat zapnutý. Pokud je přepínač zapnutý, vypněte jej a znovu zapněte.

Zvažte také vypnutí automatického výběru operátora a ruční výběr operátora sítě.

 • Chcete-li to provést, přejděte do nabídky Settings-> Carriers a vyberte z těchto možností síťový operátor.

Restartujte svůj iPhone XS Max po provedení těchto změn a zjistěte, zda to opravuje problém se signály. Pokud tomu tak není, pokračujte dál a vyzkoušejte další vhodná řešení.

Páté řešení: Obnovení nastavení sítě v zařízení XS XS Max.

Většina problémů v síti iPhone, které přetrvávají po provedení předchozích metod, se řeší obnovením síťových nastavení. Tento reset vymaže vaše aktuální nastavení sítě a obnoví výchozí nebo původní konfiguraci sítě v telefonu. Tím se vymažou chyby v nastavení sítě, které mohou způsobit nestabilní signál nebo časté síťové poklesy. Ujistěte se, že si berete na vědomí vaše hesla Wi-Fi, protože vaše sítě Wi-Fi budou během procesu vymazány a budete se muset znovu připojit.

 1. Klepněte na Nastavení na domovské obrazovce.
 2. Poté klepněte na položku Obecné .
 3. Chcete-li pokračovat, přejděte dolů na položku a poté klepněte na tlačítko Obnovit .
 4. Vyberte možnost Obnovit nastavení sítě.
 5. Pokud jste vyzváni, zadejte správný přístupový kód pro vaše zařízení.
 6. Pak klepnutím na tuto volbu potvrdíte resetování síťových nastavení.

Po dokončení resetu se váš iPhone restartuje sám. Nechte jej zavést a znovu připojit k Wi-Fi nebo mobilním datům. Síťové problémy přiřazené chybám v nastavení sítě nebo systémovým problémům, včetně poklesu signálu, by měly být nyní vynechány.

Pokud váš iPhone XS Max stále vykazuje stejný příznak a jeho síťový signál stále klesá, pak se s největší pravděpodobností zabýváte složitějším síťovým problémem nebo nejhorším poškozením hardwaru.

Jiné možnosti

 • Odeberte a znovu nainstalujte SIM kartu. Problémy, jako je tento, lze také přičíst SIM kartě. A rychlé řešení je odstranit a znovu nainstalovat SIM kartu v telefonu. Než vyjmete SIM kartu, nezapomeňte přístroj vypnout. Doporučuje se zabránit jakémukoli poškození jak hardwaru, tak softwaru. Také zkontrolujte, zda karta SIM není poškozená. Pokud máte podezření, že je karta SIM poškozena, požádejte svého poskytovatele síťových služeb / operátora o novou výměnu SIM karty, která je poskytována se stejnými službami uvedenými v aktuálním plánu.
 • Obnovte iPhone XS Max v iTunes. Poslední případné řešení problému, pokud problém přetrvává, je obnovení systému iOS. Pravděpodobně se zabýváte komplexní chybou sítě, která vyžaduje pokročilejší řešení. V takovém případě je možné obnovit svůj iPhone XS Max v režimu obnovení nebo provést obnovu režimu DFU. A budete muset použít iTunes (nejlépe nejnovější verzi) v počítači se systémem Windows nebo Mac, abyste je mohli provést.
 • Servis / Oprava . To může být považováno za problém hardwaru, pokud není vyřešen po uplatnění předchozích řešení, a proto váš iPhone potřebuje službu. Navštivte nejbližší autorizované servisní středisko společnosti Apple a požádejte od svého operátora, aby vaše zařízení zkontroloval. Nezapomeňte využít servisní záruku.

Pokud vám nic z toho nepomůže, obraťte se na poskytovatele síťových služeb a zkontrolujte dočasné výpadky, které mohou ovlivnit síťové služby ve vaší oblasti. Také se ujistěte, že vaše zařízení není omezeno na získávání buněčných služeb a že je nastaveno se správným datovým plánem. V opačném případě vyřešte problém s podporou společnosti Apple pro další pomoc a doporučení.

RELEVANTNÍ POSTY:

 • Jak opravit Apple iPhone XS Max, který se nebude párovat ani se připojovat k zařízení Bluetooth od jiného výrobce [Průvodce řešením problémů]
 • Jak opravit Apple iPhone XS Max, který nemá přístup k Internetu, i když je připojen k síti Wi-Fi [Průvodce řešením problémů]
 • Jak opravit iPhone XS Max s rozmazaným problémem s fotoaparátem