Jak opravit Samsung Galaxy A6 2019, který se stále odpojí od sítě Wi-Fi [Průvodce řešením problémů]

Nestabilní připojení k Internetu nebo kapky Wi-Fi v mobilních zařízeních mohou být způsobeny problémem se softwarem nebo hardwarem v síťovém zařízení a na samotném zařízení. Chcete-li vyloučit problémy se softwarem, budete muset řešit jak modemový / bezdrátový směrovač, tak problematické zařízení. Pokud potíže přetrvávají, pak se uvažuje o službách nebo opravách.

V tomto příspěvku jsou uvedeny některé užitečné řešení a jednoduchá řešení příslušného problému na smartphonu Samsung Galaxy A6 2018, který se stále odpojí od sítě Wi-Fi. Neváhejte se obrátit na tento návod, kdykoli potřebujete více vstupů při řešení stejného problému na vašem smartphonu.

Předtím, než budeme pokračovat, hledáte-li řešení problému s telefonem, zkuste procházet našimi stránkami pro odstraňování problémů, abyste zjistili, zda podporujeme vaše zařízení. Pokud je váš telefon v seznamu podporovaných zařízení, přejděte na stránku pro odstraňování problémů a vyhledejte podobné problémy. Neváhejte a využijte naše řešení a řešení. Nemějte strach, že je zdarma. Pokud však stále potřebujete naši pomoc, vyplňte dotazník o problémech pro Android a klikněte na tlačítko Odeslat a kontaktujte nás.

První řešení: Restartujte bezdrátový směrovač / modem.

Hlavním zdrojem Wi-Fi internetu je modem nebo bezdrátový směrovač (v závislosti na nastavení sítě). Stejně jako ostatní elektronická zařízení, síťová zařízení, jako jsou modemy a směrovače, se také setkávají s haváriemi firmwaru. A když k tomu dojde, vaše připojení k Internetu se stává problematickou. Různé příznaky mohou nastat, když modem / směrovač podléhá havárii firmwaru. Pokud se na vašich zařízeních vyskytují stejné příznaky, pravděpodobně to signalizuje problém se síťovým zařízením. Jako rozlišení doporučujeme napájení modemu / směrovače. To znamená, že budete muset vypnout režim / router na několik sekund a poté znovu zapnout. Je to jako restartování počítače nebo smartphonu.

Chcete-li tak učinit, vyhledejte a stisknutím tlačítka Napájení na modemu / bezdrátovém směrovači jej vypněte. Když jsou všechna světla vypnutá, odpojte síťový adaptér od zdroje napájení přibližně 30 sekund. Po uplynutí uplynulého času jej znovu zapojte a zařízení znovu zapněte.

Jakmile jsou všechna světla zařízení stabilní, zkuste v telefonu používat Internet a zjistěte, zda je problém vyřešen. Pokud přetrvává, pokračujte v odstraňování chyb v softwaru v telefonu.

Druhé řešení: restartujte telefon.

Restartování telefonu může pomoci odstranit drobné závady softwaru, které by mohly způsobit, že připojení k síti Wi-Fi bude nepravidelné nebo nestabilní. Jedná se o jednoduché, ale velmi účinné řešení různých typů problémů s přístroji, které jsou přičítány chybám v softwaru. Pokud jste ještě nerestartovali telefon, proveďte následující kroky:

 1. Stiskněte a podržte současně tlačítka snížení hlasitosti a napájení přibližně 10 až 20 sekund nebo dokud se logo Samsung nezobrazí na obrazovce.
 2. Pokud se logo Samsung zobrazí, uvolněte obě tlačítka.

Neztratíte žádné osobní údaje, protože měkký reset nebude mít vliv na uložená data v zařízení.

Třetí řešení: Vymažte oddíl mezipaměti na Galaxy A6 2018.

Dočasné soubory a data uložené ve vyrovnávací paměti v systémových složkách mohou také způsobit podobné problémy při selhání nebo poškození. K tomu obvykle dochází po instalaci nové aplikace nebo softwarové aktualizace a systémové funkce jsou postiženy. Odstranění oddílu mezipaměti může proto vymazat. Zde je návod, jak se to dělá:

 1. Telefon zcela vypněte.
 2. Potom stiskněte a přidržte tlačítka Power, Home a Volume Up současně na několik sekund a poté, co se zobrazí logo Samsung, uvolněte tlačítko Power .
 3. Pokračujte v držení zbývajících tlačítek, dokud se nezobrazí obrazovka s Androidem a pak ji uvolněte.
 4. Pokud ve funkci Obnovení systému Android opakovaně stisknete tlačítko snižování hlasitosti, zvýrazníte možnost Vymazat mezipaměť .
 5. Pak potvrďte výběr stisknutím tlačítka Napájení .
 6. Počkejte, dokud není dokončeno vymazání oddílu mezipaměti a zobrazí se zvýrazněná možnost Reboot systému .
 7. Stisknutím tlačítka Napájení restartujete telefon.

Po restartování telefonu se pokuste připojit a zjistit, zda je síť Wi-Fi již stabilní.

Čtvrté řešení: Obnovte nastavení sítě na vašem Galaxy A6 2018.

Pokud potíže přetrvávají po vymazání mezipaměti, může být další nastavení, které je třeba vzít v úvahu, provést reset síťových nastavení. Tím se vymažou všechna vaše aktuální síťová nastavení, včetně sítí Wi-Fi a připojení Bluetooth. Mohou být také odstraněny jakékoli nepravidelné nebo poškozené sítě nebo nastavení, které by mohly způsobit konflikt s používanou sítí Wi-Fi. Jednoduše postupujte takto:

 1. Klepnutím otevřete aplikaci Nastavení .
 2. Přejděte do části Obecné řízení .
 3. Klepněte na tlačítko Reset .
 4. Z těchto možností vyberte volbu Obnovit nastavení sítě .
 5. Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo zařízení nebo kód PIN, abyste mohli pokračovat.
 6. Potom klepněte na položku Obnovit nastavení a potvrďte.

Po dokončení resetování síťových nastavení se telefon sám restartuje. Poté můžete nastavit a znovu připojit k síti Wi-Fi, jako kdybyste se poprvé připojili.

Páté řešení: Obnovte výchozí nastavení vašeho Galaxy A6 2018.

Jako poslední možnost můžete provést hlavní reset nebo obnovit výchozí nastavení výrobce Galaxy A6 2018. To se často doporučuje řešit problémy s přetrvávajícím softwarem v telefonu. Musíte si však všimnout, že se z vašeho telefonu odstraní všechny uložené soubory a data. Jakékoli těžké chyby a složité systémové chyby, které by mohly způsobit problémy se sítí, budou v procesu také zničeny. Pokud chcete obnovit tovární nastavení, zálohujte všechna důležitá data, postupujte následovně:

 1. Klepnutím otevřete aplikaci Nastavení .
 2. Přejděte do služby Cloud a účty.
 3. Klepněte na možnost Zálohování a obnovení, poté v případě potřeby zapněte volbu Zálohovat data a možnosti Obnovit .
 4. Vraťte se zpět do nabídky Nastavení -> Obecné řízení .
 5. Poté klepněte na tlačítko Resetovat .
 6. Z těchto možností zvolte možnost Obnovit tovární data .
 7. Poté klepněte na položku Obnovit zařízení.
 8. Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo nebo kód PIN, abyste mohli pokračovat.
 9. Poté klepněte na Odstranit vše pro potvrzení obnovení.

Můžete také obnovit výchozí tovární hodnoty pomocí obnovení systému Android. Tato volba se doporučuje, pokud váš telefon nereaguje a resetování prostřednictvím nabídky nastavení není možné. Po resetování budete muset zařízení nastavit a povolit potřebné funkce včetně Wi-Fi, abyste je mohli znovu použít v telefonu.

Obvykle jsou problémy se softwarem vyřešeny obnovením továrního nastavení. Chcete-li zjistit, zda ano, zkuste se připojit k Wi-Fi internetu a zjistit, zda je připojení již stabilní. Pokud problém přetrvává, budete potřebovat další pomoc.

Jiné možnosti

Můžete kontaktovat svého poskytovatele internetových služeb / poskytovatele služeb, abyste tuto záležitost ohlásili a požádali o další pomoc. Také je nechte zkontrolovat jejich výpadek desky pro všechny probíhající výpadky, které by mohly způsobit přerušení sítě služby na vašem místě. Je-li to možné, můžete je požádat, aby vám poskytli bezdrátový směrovač / modem, aby obnovili internetovou službu od konce.

Případně můžete vyřešit problém s podporou společnosti Samsung pro další možnosti a oficiální doporučení. To by mělo být považováno za poslední možnosti, pokud problém začal po instalaci nové softwarové (Android) aktualizace na vašem Galaxy A6 2018 smartphone. V tom případě může být přerušované připojení Wi-Fi označeno mezi dalšími problémy po aktualizaci vyžadující opravu opravy.